ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2018

 

Πλήρης Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη (ΚΧ06 - 002W4 - 00A)

Πλήρης Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη (ΚΧ06 - 002W4 - 00A), με Πυροσβεστικό Σωλήνα 1 3/4” 8 bar / 15 bar 
ΔΕΜΕΝΟ με Ανοξείδωτο Γαλβανιζέ Σύρμα και Προστατευτικά Μανίκια.
Με Ρακόρ Αλουμινίου Ουρά και Βόλτα, Κρουνό και Ακροσωλήνιο Ρυθμιζόμενο Αλουμινίου (ΚΧ07 - 060Α - 00).
ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
  • 1 3/4” 8 bar ΕΛΟΤ ΚΑΤΑ DIN 14811 - 1
  • 1 3/4” 15 bar EN 14540
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ, ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ!!!
  • 1 3/4” 8 bar ΕΛΟΤ ΚΑΤΑ DIN 14811 - 1
  • 1 3/4” 15 bar EN 14540