ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2018

 

F Class - Wet Chemical Δοχείο 200Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK08-F-CLASS-200
ERP : 0123035

-Χρησιμοποιείται για φωτιές σε Μαγειρικά Λίπη και Έλαια.

-Tο υλικό είναι premixed, μπαίνει 100% στον πυροσβεστήρα, χωρίς ανάμιξη με νερό

-Αριθμός Έγκρισης Α.Π.Σ. 56404_Φ.701.6, 9 Νοεμβρίου 2009

Δοχείο των 200Lt.