ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 14/11/2017

 

ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK08-AF916-200
ERP : 0123039

Πυροσβεστικός Αφρός AFFF (6%)  με υψηλότερο λόγο διαστολής
Δοχείο των 200Lt