ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 14/11/2017

 

ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK09-AF916-25
ERP : 0123044

Πυροσβεστικός Αφρός AFFF (6%) με υψηλότερο λόγο διαστολής.

Δοχείο των 25Lt.