ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2018

 

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπ. Εφαρμ. 2 Βάνες

ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK04-060PA-L1C
ERP : 0135065

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 6Kg,
με Μονόραφο Δοχείο και Δύο Βάνες ½” και ασφαλιστικό.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΟΥ: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 160 ± 1.5mm
YΨΟΣ: 450 ± 5mm
> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ μανόμετρο με οπή δοκιμής λειτουργίας
> ΧΥΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ορειχάλκινος (χωρίς κολλήσεις) για την
προσαρμογή των δύο βανών ½” και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
Οριστική λύση στις διαρροές προωθητικού Αερίου.
Πιστοποιημένο κατά CE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται σε κάθε πυροσβεστήρα μας είναι η ελάχιστη αποδεκτή που αποδίδεται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης