ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 20/10/2017

 

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπ. Εφαρμ. 2 Βάνες

ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK04-060PA-L1C
ERP : 0135065

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 6Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο, χυτό μαστό με ασφαλιστικό, βαλβίδα πλήρωσης και Δύο ανοξείδωτες Βάνες 1/2”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται σε κάθε πυροσβεστήρα μας είναι η ελάχιστη αποδεκτή που αποδίδεται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης