ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2017

 

Πυροσβεστήρας Οροφής 1Kg Ξηράς Σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ : KX11-ACE1-A0
ERP : 0135163

Πυροσβεστήρας Οροφής 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Κλουβί προστασίας του Σπρίνκλερ. Πιστοποιημένο κατά CE Σπρίνκλερ και ασφαλιστικό.

CE ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται σε κάθε πυροσβεστήρα μας είναι η ελάχιστη αποδεκτή που αποδίδεται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης