ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2018

 

Πυροσβεστήρας 2Lt F Class Solution

ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK09-020FCS-P1A
ERP : 0501033

Πυροσβεστήρας 2Lt F class solution - Wet Chemical με Δοχείο Μονόραφo

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται σε κάθε πυροσβεστήρα μας είναι η ελάχιστη αποδεκτή που αποδίδεται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης