ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2018

 

Πυροσβεστήρας Tύπου Φλασκί 1Κg Ξηράς Σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK03-010PA-P1RD-ABC85
ERP : 0135235
Πυροσβεστήρας Tύπου Φλασκί 1Κg Ξηράς Σκόνης ABC 85% (συνοδεύεται από ειδική πλαστική βάση).

Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα και σκάφη. Ιδανικός για δώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται σε κάθε πυροσβεστήρα μας είναι η ελάχιστη αποδεκτή που αποδίδεται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης