ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2017

 

Επιτραπέζιος Πυροσβεστήρας 0,2Kg Ξηράς Σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ : KX11-DP-CYL02-REAO
ERP : 0135082

Επιτραπέζιος Πυροσβεστήρας 0,2Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40%

Κατάλληλος για εταιρικό δώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται σε κάθε πυροσβεστήρα μας είναι η ελάχιστη αποδεκτή που αποδίδεται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης