ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2018

 

Επιτραπέζιος Πυροσβεστήρας 0,2Kg Ξηράς Σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK15-DP-CYL02-REA0
ERP : 0135082

Επιτραπέζιος Πυροσβεστήρας 0,2Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40%

Κατάλληλος για εταιρικό δώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται σε κάθε πυροσβεστήρα μας είναι η ελάχιστη αποδεκτή που αποδίδεται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης