ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2018

 

Κλειδί TEFLON για Κλείστρο Πυρ/ρων 3Κg/Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ : KX11-017H-DYN-NEW
ERP : 0126038

Κλειδί TEFLON για Κοχλίωση - Αποκοχλίωση Κλείστρου Μεσαίο (KX02-017H-00) Πυροσβεστήρων 3 Kg/Lt.