ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2018

 

Εκπαιδευτική Τηλεταινία (DVD)

ΚΩΔΙΚΟΣ : -
ERP : -

Εκπαιδευτική Τηλεταινία (DVD): Επίδειξη και Εκπαίδευση Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Πυρκαϊάς, καθώς και για τη Χρήση Διάφορων Πυροσβεστικών Μέσων.

 
[Διατίθεται Κατόπιν Παραγγελίας]