ΕΙΣΟΔΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2018

Πιστοποιητικά

DOWNLOAD FILES
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡ/ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε ISO 9001 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας OHSAS 18001 - EΛOT 1801:2008 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 14001 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 13845 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Πιστοποιητικό - ΕΚΕΒΥΛ 2011 Πιστοποιητικό υπηρεσιών - Ελληνικός Νηογνώμων Πιστοποιητικό υπηρεσιών - Νηογνώμων RINA Πιστοποιητικό υπηρεσιών - Νηογνώμων ABS Πιστοποιητικό υπηρεσιών - Νηογνώμων BUREAU VERITAS Πιστοποιητικό αναγνωρισμένης εταιρείας - ΕΒΕΤΑΜ Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου φιαλών ADR - ΕΒΕΤΑΜ Βεβαίωση λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών - ΕΒΕΤΑΜ Πιστοποιητικά για την εμφιάλωση ιατρικού οξυγόνου- ΕΟΦ Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας της ΜΟΒΙΑΚ Πιστοποιητικό κατασκευαστή πυροσβεστήρων - ΕΒΕΤΑΜ Πολιτική Ποιότητας της ΜΟΒΙΑΚ Περιβαλλοντική πολιτική της ΜΟΒΙΑΚ Εγγραφή σε NFPA Ισχυρότερες εταιρείες στην Ελλάδα - ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ Κώδικας Δεοντολογίας της ΜΟΒΙΑΚ